autoverzekering zonder check

Hoe kan je een autoverzekering zonder check uitvoeren?

Het komt veel vaker voor dan je zou denken dat mensen niet meer over de mogelijkheid beschikken om bijvoorbeeld nog een autoverzekering af te kunnen sluiten bij een standaard verzekeraar. Verschillende oorzaken kunnen daarvan aan de basis liggen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een wanbetaling uit het verleden, maar bestaat de kans ook dat er gewoon sprake is van een gitzwart schadeverleden. Het afsluiten van een autoverzekering zonder check wordt dan door het merendeel van deze mensen als de perfecte oplossing aanzien. Is dat echter wel zo? Bovendien dringt zich ook de vraag op of het afsluiten van een dergelijke verzekering überhaupt wel tot de mogelijkheden behoort. Wij zochten het voor je uit. Onze bevindingen lees je hieronder op deze pagina!

Wat is een autoverzekering zonder check precies?

De autoverzekering zonder check is zoals de naam reeds aangeeft een verzekering die je kan afsluiten voor je auto zonder dat er daarvoor door de verzekeraar een controle wordt uitgevoerd. Dit betekent overigens dat er geen enkele controle gebeurt. Dit dus met andere woorden niet voor het financiële verleden van de toekomstige verzekeringnemer, maar ook niet voor diens schadeverleden. Het spreekt voor zich dat het aanbieden van een dergelijke verzekering ongelofelijk gedurfd is. Het is dan ook voornamelijk omwille van die reden dat de meeste verzekeraars hier niet langer toe bereid zijn.

Een autoverzekering zonder check kon vroeger op verschillende manieren worden afgesloten. Dit betekent dat je er op die manier veelal niet alleen een WA-verzekering kon afsluiten, maar ook bijvoorbeeld een WA+ beperkt casco of een WA+ volledige cascoverzekering. Hoe uitgebreider de dekkingen waren, des te groter daardoor uiteraard ook het risico werd voor de verzekeraar. Niet zelden resulteerde het aanbieden van een dergelijke verzekering ook in een zeer stevige premie.

Waarom hebben veel mensen er eigenlijk behoeften aan?

Mensen kunnen omwille van verschillende redenen behoeften hebben aan het afsluiten van een autoverzekering zonder check. In eerste instantie kan dit bijvoorbeeld zo zijn omdat ze in het verleden gedurende een bepaalde periode niet in staat zijn geweest om de verschuldigde premie te kunnen betalen. Het is op zich geen probleem wanneer dit bijvoorbeeld één maand is, maar wanneer je meermaals de verschuldigde premie niet kan betalen wordt dit al snel een behoorlijk probleem. In dat geval kan je geconfronteerd worden met verschillende vervelende gevolgen, namelijk:

  1. De autoverzekering waarover je beschikt kan worden opgezegd;
  2. Je kan in de toekomst niet meer terecht bij de verzekeraar in kwestie.

Een extra probleem is dat verzekeraars over een centrale databank beschikken waarin ze wanbetalers kunnen aangeven. Dit zorgt ervoor dat ook andere verzekeraars niet langer bereid zullen zijn om de persoon in kwestie te verzekeren. Dit uiteraard met alle gevolgen van dien. Een wanbetaling is echter niet de enige reden waarom een autoverzekering je kan worden geweigerd. 

Hoe belangrijk is het schadeverleden waarover je beschikt?

Bij een autoverzekering zonder check wordt er dus geen enkele controle uitgevoerd. Dit betekent niet alleen dat er geen controle van het financiële verleden wordt uitgevoerd, daarnaast wordt er ook niet gecontroleerd wat het schadeverleden van de potentiële verzekeringnemer is. Ook dit zou voor veel mensen een niet onbelangrijk gegeven kunnen zijn. Heel wat personen krijgen op een zeker ogenblik namelijk te maken met een gitzwart schadeverleden. Ook dit kan er zomaar voor zorgen dat je bij een standaard verzekeraar niet langer welkom zal zijn.

passende verzekering voor je auto
Vind de perfecte verzekering

Waarin schuilt het gevaar van zo’n verzekering voor verzekeraars?

De reden waarom een autoverzekering zonder check eigenlijk niet langer bestaat is het gevolg van het feit dat geen enkele verzekeraar nog het risico wil lopen om op die manier een sprong in het diepe te moeten maken. Dat is namelijk precies wat ermee gebeurt. Een verzekeraar weet in dat geval niets over de verzekeringnemer waardoor hij niet kan inschatten welke risico’s hij of zij loopt. Mocht er een dergelijke verzekering nog worden aangeboden dan zou er daarbij sprake zijn van een zogenaamde woekerpremie en die zijn in het verleden verboden. De kans dat je dus met andere woorden vandaag de dag nog over de mogelijkheid zal beschikken om een autoverzekering zonder check af te sluiten lijkt dan ook ongelofelijk klein te zijn.

Is er een alternatief voor een autoverzekering zonder check?

Bovenstaande zal bij heel wat mensen toch een beetje overkomen als een teleurstelling. Dat kunnen we best begrijpen. Toch hoef je nog niet meteen te wanhopen. Het afsluiten van een autoverzekering zonder check mag dan misschien wel niet meer tot de mogelijkheden behoren, dat betekent niet dat de iets “gevaarlijkere” verzekeringnemers over geen alternatief beschikken. Het is namelijk zo dat er verschillende verzekeraars op de markt zijn terug te vinden die een beetje extra risico niet schuwen. Eén van deze verzekeraars waar je bij terecht zou kunnen is bijvoorbeeld Geennee.nl.

Voor alle duidelijkheid, ook bij deze verzekeraar behoort een autoverzekering zonder check afsluiten niet tot de mogelijkheden. Waar je wel op kan rekenen is op een grotere bereidwilligheid om je als verzekeringnemer te accepteren. Dit dus ook wanneer je bijvoorbeeld in het verleden op een zeker ogenblik geplaagd bent geworden door een bepaalde achterstand voor het betalen van de verschuldigde verzekeringspremie(s). Op deze manier kan je toch de gewenste verzekering afsluiten, ook al zal er door de verzekeraar dus wel een bepaalde controle worden uitgevoerd.

Conclusie; je hebt helemaal geen autoverzekering zonder check nodig

De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken aan het einde van deze pagina is dat veel mensen die vermoeden behoeften te hebben aan een autoverzekering zonder check eigenlijk ook perfect op een andere manier een autoverzekering kunnen afsluiten. Je moet er wel bij stil blijven staan dat je mogelijks geconfronteerd zal worden met een aantal beperkingen. Zo bestaat het risico bijvoorbeeld dat je louter en alleen de wettelijk verplichte WA-verzekering kan afsluiten. Voor heel wat mensen kan dit echter op zich reeds een uitstekende oplossing betekenen. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, ook indien je in het verleden bent geconfronteerd met een aantal problemen in verband met je autoverzekering kan je nog altijd de gewenste verzekering afsluiten. De kans bestaat wel dat je even wat moeite zal moeten doen om een verzekeraar te vinden die je deze wil aanbieden.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *